Hyviä uutisia perjantailta 17. helmikuuta 2012:

Suomessa maailman suurin ICT-ala

Terve ICT-ala vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan. Terve ICT-ala vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan.
Suomen ICT-ala nousee maailman suurimmaksi, kun mitataan, kuinka suuri osa taloudestamme perustuu ICT-tuotteiden ja -palveluiden tuotantoon. Asia käy ilmi YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö (United Nations Conference on Trade and Development) julkaisemasta tilastosta.

Järjestön mukaan ICT-sektorilla työskentelevien osuus on Suomessa lähes kymmenesosa koko yksityisen sektorin työllisistä, kun maataloutta ei oteta huomioon. 

UNCTAD:n mukaan terve ICT-ala vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan. Vaikutukset tulevat alalta lähtöisin olevien innovaatioiden, uusien työpaikkojen ja parantuneen tuottavuuden kautta. 

Erityisen suuria ICT-alan myönteiset vaikutukset ovat matalan tulotason maissa, joissa alan merkitys kansantalouden kasvuun on merkittävä. Esimerkiksi Intiassa ICT-alan osuus bruttokansantuotteesta on noussut vuoden 2001 3,4 prosentista 5,9 prosenttiin vuonna 2008. Keniassa puolestaan ala on vastannut lähes neljäsosasta maan talouskasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana.

Suomen jälkeen suurimpia ICT-maita ovat Israel, Ruotsi, Unkari ja Egypti. Suhteellisesti pienimmät ICT-alat UNCTAD:n 57 maan aineistossa löytyivät Azerbaizanista, Kroatiasta ja Kazastanista.

unctad.org

MK