Hyviä uutisia maanantailta 16. huhtikuuta 2012:

Suomi auttaa Kiinaa uudistamaan paperiteollisuuttaan

Teknologiavienti tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden kääntää markkinoiden muutos edukseen. Teknologiavienti tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden kääntää markkinoiden muutos edukseen.

Vientiyhdistys Finpro kokoaa yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa suomalaista paperi- ja selluosaamista yhteen Kiinan markkinoille.

Kiinan paperiyhdistys on ehdottanut, että kokoaisimme suomalaisen sellu- ja paperiteknologian osaamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Jopa 40 miljardin euron arvoiset investoinnit kohdistuvat arviolta noin 30–50 uuden paperikoneen hankkimiseen ja kymmenien modernisointiin, toimialajohtaja Hannu Kivelä Finprosta kertoo.

Kiina aikoo lisää paperintuotantokapasiteettiaan seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä noin 20–30 miljoonaa tonnia, eli noin 30 prosenttia. Viime vuonna paperin kokonaistuotanto oli Kiinassa noin 93 miljoonaa tonnia. Suomen vuosituotanto on 12–15 miljoonaa tonnia.

Uudistusten taustalla ovat kasvava kysyntä ja aiempaa tiukemmat ympäristövaatimukset.

Kiristyvät vaatimukset energiatehokkuudesta, päästövähennyksestä ja vedenkulutuksesta yhdessä laatu- ja tehokkuustavoitteiden kanssa vauhdittavat investointeja. Kiinaan ei olla perustamassa uusia tehtaita, vaan vanhoja tuotantolinjoja modernisoidaan ja uusia tuotantolinjoja perustetaan vanhojen tehtaiden yhteyteen, Kivelä sanoo.

Kiinan paperiyhdistys tarjoaa kiinalaisille suurille paperi- ja selluyrityksille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen osaamiseen yhtenä kokonaisuutena.

Suuret suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat jo Kiinassa, mutta nyt avaamme ovea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille Kiinan markkinoille. Vaikka paperin ja sellun tuotanto kasvaa pääasiassa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, tarjoaa teknologiavienti mahdollisuuden suomalaisille yrityksille kääntää markkinamuutos edukseen, Kivelä toteaa.

www.finpro.fi

www.teknologiateollisuus.fi

EE