Hyviä uutisia keskiviikolta 15. kesäkuuta 2011:

Suomi-brändille avattiin oma nettisivusto

Maabrändikeskusteluunvoi osallistua niin ikään Facebookissa ja Twitterissä. Maabrändikeskusteluunvoi osallistua niin ikään Facebookissa ja Twitterissä.

Suomen maakuvan kehittämistyötä voi nyt seurata vastikään avatulla verkkosivustolla osoitteessa www.maabrändi.fi. Sivusto jatkaa Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan työtä marraskuussa 2010 julkaistun loppuraportin pohjalta.

Kaikille suomalaisille suunnatulla nettisivustolla voi seurata keskitetysti aiheesta käytävää keskustelua ja antaa palautetta maabrändityön etenemisestä. Sivustolla kerrotaan, miten erilaiset yritykset, organisaatiot ja yksityiset suomalaiset ovat tarttuneet loppuraportissa annettuihin tehtäviin ja miten keskustelu Suomi-kuvasta on jatkunut suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa.

─ Maabrändityötä koskeva keskustelu on jatkunut kevään mittaan eloisana, ja valtuuskunnan ehdottamia tehtäviä on otettu hyvin vastaan. Uuden sivuston tarkoituksena on tarjota esimerkkejä siitä, miten kaikki suomalaiset voivat osallistua omalla tavallaan työhön Suomi-kuvan kehittämiseksi, Finland Promotion Boardin puheenjohtaja, ulkoministeriön viestintäjohtaja Veera Heinonen kertoo.

Sivustoa julkaisee Finland Promotion Board, jonka tehtävänä on Suomen kansainvälisen viestinnän koordinointi ja Suomen maabrändin kehittäminen. Sen jäseninä ovat ulkoministeriö, Matkailun edistämiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö, Invest in Finland, Tekes, Finpro, Sitra, TAT-ryhmä/Finnfacts, Finnair ja Metsäsäätiö.

Sivustoa tuottavat ja rahoittavat Finnfacts, Matkailun edistämiskeskus ja ulkoministeriö.

─ Suomelle voidaan rakentaa vahva brändi, jos kansalaiset, järjestöt sekä julkinen ja yksityinen sektori yhdessä viestivät vahvuuksistamme samansuuntaisesti. Sen vuoksi tarvitaan foorumi, jossa yhteisiä näkemyksiä voidaan hakea ja mielipiteitä tuulettaa. Myös kansainvälisesti toimivien yritysten rooli Suomi-brändin rakentamisessa on keskeinen, Finnfactsin johtaja Markus Kokko sanoo.

www.maabrändi.fi

www.facebook.com/maabrandi

www.twitter.com/maabrandi


MK