Hyviä uutisia perjantailta 8. huhtikuuta 2011:

Suomi Euroopan kärkeä tuote- ja prosessi-innovaatioissa

St1 Närpiön Etanolix tehdas. St1 Biofuels Oy sai Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon vuonna 2008 hajautetun etanolin tuotannosta Etanolix-menetelmällä. St1 Närpiön Etanolix tehdas. St1 Biofuels Oy sai Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon vuonna 2008 hajautetun etanolin tuotannosta Etanolix-menetelmällä.

Suomi on on yhä kansainvälisissä tuote- ja prosessi-innovaatiovertailuissa kärkipäässä, kirjoittavat asiantuntijat Ari Leppälahti ja Mervi Niemi Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä. Kirjoittajat nostavat  tuotekehityksen ja innovaatiot esille yhtenä perustana kansainväliselle kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.

Sen sijaan ei-teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa Suomi sijoittuu heikommin. Markkinoinnillisia ja organisaatiollisia innovaatioita syntyy lähinnä myös muutoin innovoivissa yrityksissä.

Tuoreimman eurooppalaisen Community Innovation Survey -tutkimuksen mukaan suomalaisyrityksistä noin puolella on ollut vuosina 2006-2008 innovaatiotoimintaa. Tutkimus selvittää joka toinen vuosi yritysten innovaatiotoiminnan tilaa. Tuorein tutkimus, joka koskee vuosia 2006-2008, keskittyy vähintään 10 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämistoimintaa ilmoitti harjoittavansa vajaa puolet yrityksistä. Vuonna 2008 yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta noin 16 prosenttia laskettiin kertyneen vuosina 2006-2008 markkinoille tuoduista innovaatioista.

Innovaatiotoiminta oli tutkimusjakson aikana yleisintä Saksassa, jossa 42 prosenttia yrityksistä oli tuonut markkinoille innovaatioita. Suomessa tuoteinnovaatioiden osuus oli 31 prosenttia. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvistä innovaatioista saatu liikevaihto edusti vuonna 2008 noin 20 prosenttia innovaatiotoimintaan osallistuneiden suomalaisyritysten kokonaisliikevaihdosta.  

www.tilastokeskus.fi

ML