Hyviä uutisia maanantailta 28. helmikuuta 2011:

Suomi johtaa EU:n nanoturvallisuushanketta

Työterveyslaitos ryhtyy koordinoimaan Euroopan unionin rahoittamaa nanomateriaalien turvallisuutta edistävien hankkeiden yhteenliittymää. NanoSafety Cluster -klusteriin kuuluu noin 30 tutkimusprojektia, joissa toimii useita satoja tutkijoita. EU rahoittaa näitä projekteja yhteensä 112 miljoonalla eurolla.

– Nanoteknologian liikevaihto kasvaa huimasti, mutta nanohiukkasten ja nanomateriaalien terveys- ja ympäristövaikutusten selvittäminen on vielä pahasti kesken. NanoSafety klusteri on osoitus siitä, että nanoturvallisuuden merkitys on EU:n tasolla ymmärretty ja asia nousee korkeammalle EU:n asialistalla, professori Kai Savolainen Työterveyslaitoksesta kommentoi.

Nanohiukkasten valmistamiseen, käyttöön, jakeluun ja hävittämiseen liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä mahdollisista ympäristö- ja terveysriskeistä. Työterveyslaitoksen mukaan lisää tietoa tarvittaisiin nopeasti, sillä kymmenet miljoonat ihmiset altistuvat nanohiukkasia sisältäville tuotteille jo tällä hetkellä. NanoSafery klusterin projekteissa pyritään vastamaan näihin kysymyksiin.

Suomella oleva kaksivuotinen koordinointivastuu sisältää klusterin toiminnasta tiedottamisen sekä klusterin kokouksien järjestämisen yhdessä paikallisten organisaatioiden kanssa. Työterveyslaitos vastaa myös kansainvälisen nanoturvallisuuteen liittyvän yhteistyön edistämisestä paitsi EU:n sisällä myös sen ulkopuolella. Merkittävää on myös yhteistyös alan teollisuuden kanssa organisointi.

Työterveyslaitokseen on perustettu vuoden 2011 alusta Nanoturvallisuuskeskus (Nano Safety Center), joka hoitaa klusterin koordinointityön.

Nanoteknologia on nopeasti kasvava teollisuuden ala, jolla tuotetaan lukuisa määrä erilaisia nanomateriaaleja sekä niiden sovelluksia. On arvioitu, että nanoteollisuuden liikevaihto tulee vuonna 2014 olemaan noin 2000 miljardia euroa (tällä hetkellä muutama sata miljardia euroa vuodessa).  Alan liikevaihdoksi on arvioitu Suomessa tällä hetkellä noin 400 miljoonaa euroa ja noin 1,2 miljardia euroa vuoteen 2013 mennessä.

www.tyoterveyslaitos.fi

EH