Hyviä uutisia keskiviikolta 22. huhtikuuta 2009:

Tutkimus: Lapset voivat hyvin Suomessa

Yorkin yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on Euroopan viidenneksi paras maa lasten hyvinvointimaa. Kansainvälisessä tutkimuksessa vertailtiin 27 EU-maan, Norjan ja Islannin tietoja vuodelta 2006. 

Britannialaisen hyväntekeväisyysjärjestön Child Poverty Action Groupin tilaamassa tutkimuksessa hyvinvointia tarkasteltiin seitsemällä eri sektorilla: Terveys, perhe- ja ystäväsuhteet, materiaalinen hyvinvointi, käyttäytyminen, koulutus, asuinolot ja lasten itsensä kokema hyvinvointi. Suomi pärjäsi hyvin lasten elin – ja ympäristöolojen mittaamisessa, kun taas naapurimaassa, Ruotsissa lasten terveydentaso sai korkeamman arvosanan.

Kärkimaat koostuivat Hollantia lukuun ottamatta pohjoismaista. Vertailussa heikoimmin menestyneet maat olivat Iso-Britannia, Romania, Bulgaria, Latvia, Liettua ja Malta. Pohjoismaiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä olivat tutkijoiden mukaan mm. tasa-arvoisuus, perhepalvelujen saatavuus sekä bruttokansantuote.

Tutkimukseen voi tutustua täällä