Hyviä uutisia keskiviikolta 23. joulukuuta 2009:

Uudet teknologiat vähentävät ydinjätteen määrää

Lehtikuva / Heikki Saukkomaa Uuden sukupolven ydinvoimalat tuottajat siiloihin säilytettäväksi vähemmän jätettä. Uuden sukupolven ydinvoimalat tuottajat siiloihin säilytettäväksi vähemmän jätettä.

Uuden tyyppisissä ydinvoimalaitoksissa ydinjäte voidaan hajottaa kemiallisesti ja valmistaa käyttökelpoinen osa uudelleen polttoaineeksi. Tämä, niin sanottuun suljettuun polttoainekiertoon siirtyminen vähentäisi merkittävästi ydinjätteen määrää ja turvaisi ydinpolttoaineen riittävyyden pitkiksi ajoiksi eteenpäin.

- Monet jätteen pitkäikäisimmät radioaktiiviset ainesosat olisi uudentyyppisissä laitoksissa mahdollista käyttää, Lappeenrannan yliopiston professori Riitta Kyrki-Rajamäki sanoo.

Kyrki-Rajamäki johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Kestävä Energia -tutkimusohjelman Uuden sukupolven reaktorit -hanketta. Uuden sukupolven reaktorit poikkeavat huomattavasti nykyisistä kevytvesireaktoreista.

Ydinvoiman käytöstä ei synny merkittäviä määriä kasvihuonekaasuja eikä pienhiukkaspäästöjä, mutta halvat uraanivarat riittävät nykyisille kevytvesireaktoreille vain noin 200 vuodeksi. Ydinvoimalaitosten määrän lisääntyessä varojen riittävyys lyhenisi entisestään. Nyt käytössä on jo noin 450 yksikköä ja rakenteilla noin 50.

- Siirtyminen uudentyyppisten reaktoreiden käyttöön lähivuosikymmeninä takaisi olemassa olevien ydinpolttoaineresurssien riittämisen tuhansiksi vuosiksi eteenpäin, Kyrki-Rajamäki sanoo.

Kyrki-Rajamäki muistuttaa, että uudenlaisille reaktoreille tulee laatia turvallisuuskriteerit. Uusissa laitostyypeissä käytetään esimerkiksi erilaisia materiaaleja, joiden kestävyys tulee testata.

Uuden sukupolven reaktorit -hankkeessa ovat mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston lisäksi Teknillinen korkeakoulu ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus.

www.aka.fi