Hyviä uutisia maanantailta 25. tammikuuta 2010:

Uusi LIFE-hanke parantaa suoluonnon monimuotoisuutta

Vuoden alussa käynnistettiin Suomen suurin LIFE Luonto -hanke, jossa Metsähallitus palauttaa lähes 4300 hehtaaria suoalueita takaisin luonnontilaan. Suoverkosto-LIFE niminen hanke kestää viisi vuotta ja se kattaa yhteensä 54 Natura 2000 -aluetta eri puolilla Suomea. Tärkeä osa hanketta on kansalaisten suoluontoon liittyvän tietämyksen ja elämysten lisääminen.

Hankkeen aikana ennallistetaan ojia täyttämällä ja puustoa vähentämällä useita Euroopan komission tärkeiksi luokittelemia suoluontotyyppejä, kuten aapasoita, keidassoita ja puustoisia soita. Hankkeen kustannusarvio on 6,7 miljoonaa euroa, josta osa rahoitetaan Euroopan Unionin ympäristöhankkeiden Life+-rahoitusvalineellä.

Suomella on kansainvälinen vastuu suoluonnon kirjon säilyttämisestä, sillä suoluonnon monimuotoisuus on ollut Suomessa suurempi kuin missään muualla samankokoisella alueella.

Metsähallituksen lisäksi suoverkosto-hankeessa mukana ovat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos.

www.metsa.fi

EH