Hyviä uutisia maanantailta 18. toukokuuta 2009:

Uusi mittari työyhteisön viestinnän arviointiin

Johdolta ja erityisesti johtoryhmältä odotetaan nykyistä enemmän vuorovaikutteista otetta ja avoimuutta kuunnella organisaation ääntä. Perinteinen yksisuuntainen strategiapuhe ei enää riitä, vaan ihmiset haluavat aidosti osallistua työyhteisönsä isojen asioiden käsittelyyn erilaisilla foorumeilla.

Tämä kävi ilmi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Työyhteisöviestintä 2010 -hankkeen tutkimuksissa, joihin osallistui yli 70 suomalaisorganisaatiota.

Tutkimushanke synnytti uuden työyhteisön viestinnän tilaa arvioiva mittariston, ComBaron. Mittarin tuo markkinoille HAAGA-HELIAN yhteistyökumppani viestintätoimisto Infor Consulting Oy, joka on erikoistunut viestinnän tutkimukseen ja konsultointiin.

- Combaro on kehitetty vastaamaan 2000-luvun työelämän ja viestinnän vaatimuksia. Mittari soveltuu erinomaisesti johdon, viestintä- ja HR-ammattilaisten yhteiseksi arviointityökaluksi, toteaa Infor Consultingin toimitusjohtaja Paula Pauniaho.

Pauniahon mukaan ComBaro soveltuu myös osaksi pidempiä kehittämisohjelmia, sillä mittaristo nostaa esiin sekä organisaation vahvuudet että konkreettiset kehittämiskohteet.

- Strategisen viestinnän merkitys työyhteisöissä korostuu erityisesti vaikeina aikoina, jolloin myös sen heikkoudet nousevat esiin, kertoo tutkimushankkeen vetäjä, professori Elisa Juholin.

Juholin mukaan hyvän strategisen viestinnän tuloksena työyhteisön jäsenet ovat perillä strategiasta, muutosten syistä ja tavoitteista sekä siitä, mitä ne tarkoittavat kunkin omassa työssä.

Uusi viestintämalli painottaa kaikkien työntekijäryhmien viestintävastuuta, työyhteisön keskinäistä luottamusta, yhteisöllisyyttä, viestinnän dialogisuutta ja erilaisten foorumeiden merkitystä.

Tutkimuksen tuloksena työyhteisöviestintä sai uudet ulottuvuudet. Nyt tarkastelun kohteeksi nousevat strateginen viestintä, yhteistyö lähiesimiehen kanssa ja työyhteisön jäsenten oma viestintä. Uusi tutkimusmalli kertoo vahvuudet ja kehittämistarpeet myös työyhteisön tunnelmasta ja sisäisestä yhteistyöstä, tiedonjanosta sekä omaan työtehtävään liittyvästä viestinnästä.

inforconsulting.fi