Hyviä uutisia torstailta 9. kesäkuuta 2011:

Vaisalan säätutkan kehittäjät saivat insinöörityöpalkinnon

TEK Palkittuun tiimiin kuuluvat TkL Pentti Karhunen, DI HenryAndersson, DI Petri Haapanen, TkT Reino Keränen, DI Timo Lyly, DI JuhaSalmivaara ja DI Rainer Sanmark. Palkittuun tiimiin kuuluvat TkL Pentti Karhunen, DI HenryAndersson, DI Petri Haapanen, TkT Reino Keränen, DI Timo Lyly, DI JuhaSalmivaara ja DI Rainer Sanmark.

Suomalainen insinöörityöpalkinto 2111 on myönnetty Vaisalan säätutkan kehittäjätiimille kaksoispolarisoidun Doppler-säätutkan kehittämisestä ja tuotteistamisesta.

Vaisalan tutkatiimi on kehittänyt ja tuotteistanut vuosina 2002-08 yrityksen ensimmäisen säätutkan. Palkitun työryhmän kehittämä tutka on maailman ensimmäinen alusta pitäen kaksoispolarisoiduksi suunniteltu, kaupallinen Doppler-säätutka.

Kaksoispolarisoidun säätutkan antenni lähettää ja vastaanottaa samanaikaisesti sekä vaaka- että pystysuuntiin polarisoituja mikroaaltopulsseja. Tutkakaiut antavat tietoa signaalin eteen osuneiden kohteiden muodosta, koosta ja lukumäärästä sekä pulssin etenemisestä ilmakehässä. Näin saadaan selville, onko sade vettä, lunta vai rakeita.

Kaksoispolarisaatiotutka mahdollistaa myös paremmat arviot sateen voimakkuudesta ja sademääristä. Lisäksi tutka tunnistaa erilaiset häiriötekijät, kuten linnut ja hyönteiset.

Vaisalalle tutkan kehittäminen merkitsi uutta aluevaltausta. Se toi yritykseen myös uuden toimintamallin, sillä valmistukseen valjastettiin laaja alihankintaverkosto. Doppler-säätutkan kehittäminen on edistänyt teknillistä osaamista Suomessa, sillä säätutkajärjestelmiä ei ole aiemmin meillä valmistettu.

Uuden sukupolven tutkat tulivat osaksi Vaisalan tuotetarjontaa vuonna 2007. Sittemmin tutkia on tilattu 13 eri maahan.

Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland TFiFin yhteinen 25 000 euron Suomalainen insinöörityöpalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai työryhmälle, joka on edistänyt huomattavasti teknillistä osaamista Suomessa.

www.tek.fi


KK