Hyviä uutisia perjantailta 12. maaliskuuta 2010:

Valtion IT-johto ja ohjelmistoyrittäjät perustivat yhteisen innovaatiofoorumin

Suomen valtion IT-johto ja Ohjelmistoyrittäjät ry ovat perustaneet yhteisen Innovaatiofoorumin pysyväksi innovointi- ja yhteistyökanavaksi julkishallinnon ja yksityisten ohjelmistoyrittäjien välille.

Suomen julkishallinnon sähköiset palvelut ovat pudonneet kansainvälisten vertailujen kärjestä. Uuden Innovaatiofoorumin avulla palvelujen taso pyritään nostamaan suomalaista IT-osaamista vastaavalle tasolle.

- Joustavasti toimivat suomalaiset pk-sektorin ohjelmistoyritykset yritykset pystyvät sekä tuomaan julkishallintoon uusia ideoita sähköisiksi palveluiksi että toteuttamaan ne kustannustehokkaasti. Näin ministeriöt, virastot, kunnat ja muut julkishallinnon organisaatiot pääsevät valitsemaan ratkaisunsa laajasta tarjonnasta. Samalla ne voivat tukea paikallista yritystoimintaa ja työllisyyttä, Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Jaakko Salminen sanoo.

Ohjelmistoyrityksille julkishallinnon IT-järjestelmien yhtenäistäminen tarjoaa laajan potentiaalisen kotimaisen asiakaskunnan. Valtion IT-johtajan Yrjö Bensonin mukaan pk-sektorin ohjelmistoyritykset ovatkin erittäin tärkeässä roolissa Suomen tietoyhteiskuntaa kehitettäessä.

- Tavoite on nopeuttaa julkishallinnon järjestelmien kehitystä merkittävästi ja rakentaa samalla yhtenäinen infrastruktuuri sähköisille palveluille. Tähän päästään tehokkaimmin hyödyntämällä laajan ohjelmistoyrityskenttämme parhaat innovaatiot, Benson korostaa.

www.ohjelmistoyrittajat.fi

KK