Hyviä uutisia torstailta 14. huhtikuuta 2011:

Vanhusten yksinäisyyttä halutaan ehkäistä sosiaalisella medialla

Ikäihmiselle suunnatun yhteisöpalvelun avulla vanhukset voisivat pitää yhteyttä esimerkiksi kotiterveydenhoitajiin. Ikäihmiselle suunnatun yhteisöpalvelun avulla vanhukset voisivat pitää yhteyttä esimerkiksi kotiterveydenhoitajiin.
Social Media for All Elderly People -tutkimushanke selvittää, kuinka sosiaalisen median palveluiden avulla voitaisiin parantaa vanhusten elämänlaatua. Parhaimmillaan yhteisöpalvelujen käyttö voisi aktivoida yksin asuvia vanhuksia, auttaa kotiterveydenhoidossa ja ehkäistä yksinäisyyttä.

Tällä hetkellä sosiaalisen median palveluita käyttävät lähinnä nuoret ja nuoret aikuiset. Suomessa yhteisöpalveluja käyttävät aktiivisimmin 16–34-vuotiaat ja vähiten yli 65-vuotiaat. Netin käyttö kuitenkin lisääntyy vanhemmissa ikäryhmissä ja hanketta koordinoiva VTT uskookin, että ikäihmisten sosiaalisen median käyttö lisääntyisi, jos enemmän palveluita olisi suunnattu heille.

Kansainvälinen Social Media for All Elderly People -hanke tutkii, minkälaiset sosiaalisen median palvelut hyödyttävät ja kiinnostavat kotona asuvia ikäihmisiä sekä miten niille voitaisiin parantaa vanhusten elämänlaatua. Hankkeessa kehitetään prototyyppi ikääntyville suunnatusta sosiaalisen median palvelusta ja palvelualustasta. Palvelua suunniteltaessa otetaan huomioon ikäryhmän erityispiirteet, kuten aistien muutokset, oppimistavat sekä palveluiden helppokäyttöisyys. Tutkijat ovat jo selvittäneet ikäihmisten sosiaaliseen mediaan kohdistamia toiveita Italiassa ja Suomessa.

Sosiaaliset virikkeet lisäävät ikääntyvien ihmisten viihtymistä kotona ja voivat ehkäistä muun muassa muistin heikkenemistä ja yksinäisyyden tunnetta. Yksin asuvalle vanhukselle voi tuoda turvaa esimerkiksi yhteydenpito kotiterveydenhoidon kanssa yhteisöpalvelun kautta.

Hankkeeseen osallistuvat VTT:n lisäksi Miina Sillanpää Säätiö, Conga Group ja MediaMill Oy Suomesta, Aldia ja National Inter-University Consortium for Telecommunications Italiasta sekä Mediasoft Sloveniasta. Hankkeen rahoittavat Tekes, Ministero dell'Istruzione, ell'Universita e della Ricerca Italiasta sekä Ministrstvo Za Visoko Solstvo Zannost in Tehnologijo Sloveniasta.

www.vtt.fi

EH