Hyviä uutisia perjantailta 24. huhtikuuta 2009:

Verkkokeskustelu mahdollistaa kattavamman oppimateriaalien kehittelyn

Kustannusosakeyhtiö Tammi on alkanut käyttää menestyksekkäästi sosiaalista mediaa oppimateriaalien tekemisessä. Pilottihankkeena toimii lukion filosofian oppikirja, jota uudistetaan opettajien verkkokeskustelussa antaman palautteen pohjalta. Filo -keskusteluryhmässä opettajat voivat kommentoida oppikirjailijoiden ajatuksia, ottaa kantaa ja vaihtaa mielipiteitä kollegojen kanssa.

Epämuodollinen verkkokeskustelu mahdollistaa entistä kattavamman oppimateriaalien kehittelyn.
Ennen opettajien lausuntoja on pyydetty vasta sen jälkeen, kun käsikirjoitus on ollut valmis. Nyt
sosiaalisen median välineillä opettajien asiantuntemusta voidaan hyödyntää tarpeeksi varhaisessa
vaiheessa.

Filosofianopettajien keskustelu käydään Googlen työryhmäympäristössä. Käyttäjä voi valita lukeeko ja kirjoittaako viestejä online-muodossa verkossa vai käyttääkö lukemiseen ja vastaamiseen omaa sähköpostiosoitettaan.

Filo -keskusteluryhmän jäsenet saavat alennusta Tammen verkkokaupasta. Keskusteluryhmässä on myös käynnissä äänestys merkittävimmistä filosofeista. Äänestäjien kesken arvotaan kirjapalkintoja.