Hyviä uutisia torstailta 5. heinäkuuta 2012:

VTT:ltä teknologiaa datakeskusten energiankulutusta alentamaan

FIT4Green-ohjelmisto on suunniteltu soveltumaan kaiken tyyppisiin datakeskuksiin. FIT4Green-ohjelmisto on suunniteltu soveltumaan kaiken tyyppisiin datakeskuksiin.

VTT on kuluneiden kahden ja puolen vuoden ajan ollut mukana projektissa, jossa on etsitty ratkaisuja datakeskusten energian säästämiseksi. FIT4Green-nimisessä EU-projektissa suunniteltiin ja toteutettiin datakeskuksien hallintajärjestelmän rinnalle asennettava ohjelmisto, joka jakaa kuorman energiatietoisesti palvelimien kesken ja sammuttaa käyttämättömät laitteet.

Kehitetyn ohjelmiston avulla voidaan saavuttaa suora 20 prosentin energiansäästö datakeskusten ICT-järjestelmissä. Myös hiilidioksidipäästöissä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä riippuen datakeskuksen käyttämistä energialähteistä. Suorien energiasäästöjen lisäksi säästöä syntyy myös esimerkiksi laitteiston vähentyneen jäähdytystarpeen takia.

FIT4Green -ohjelmisto on suunniteltu soveltumaan kaiken tyyppisiin datakeskuksiin. VTT:n rooli projektissa keskittyi optimointiin teholaskentaskenaariossa, jossa yksittäisen keskuksen säästöt riippuivat järjestelmän käyttöasteesta. Kahdenkymmenen prosentin tavoite saavutettiin jokaisessa testialustassa, ja joissakin tapauksissa säästöt nousivat jopa 50 prosenttiin. Vertailukohteena säästöille olivat samat järjestelmät ilman energiaoptimointia.

FIT4Greenin organisoijana toimi GFI Informática ja teknologisena johtajana HP Italy Innovation Centre. VTT:n lisäksi yhteistyökumppaneina olivat Passaun yliopisto, Jülich Supercomputing Centre, Imperial College London, Mannheimin yliopisto, Create-Net, Eni S.p.A. ja Almende BV.

www.fit4green.eu

JL