Hyviä uutisia tiistailta 19. kesäkuuta 2012:

VTT tarjoaa ensimmäisenä Euroopassa u-koodipalvelua

VTT on ensimmäisenä Euroopassa ottanut käyttöön u-koodipalvelimen, jonka avulla erilaista digitaalista tietoa voidaan helposti kytkeä esineisiin.

U-koodi liittyy tiiviisti Internet of Things (IoT) – konseptiin, joka mahdollistaa esineiden, koneiden ja laitteiden välisen tiedonsiirron ja älykkään toiminnan. Sen tarkoituksena on yhdistää todellisia, digitaalisia ja virtuaalisia maailmoja sekä näin luoda älykkäitä ympäristöjä.

Japanissa kehitetyn u-koodin tarkoituksena on liittää tietoa tuotteista, paikoista, laitteista tai muista fyysisistä esineistä helposti käytettävällä tavalla itse esineisiin. U-koodin avulla voidaan jäljittää esimerkiksi yksittäisen tuotteen alkuperää tai laatua, ja liittää tuotteeseen huoltotietoja, historia tai sijainti. Esineisiin tai paikkoihin liitettyä tietoa voi helposti luoda ja lukea tavallisella älypuhelimella sekä selata luotuja objekteja nettiselainta käyttäen.

U-koodi on alun perin japanilaisen Ubiquitous Identification Centren (uID) kehittämä. uID:n pääkehittäjä on professori Sakamura Tokion yliopistosta. U-koodi on usean Japanissa kehitetyn ja käyttöönotetun IoT -sovellutuksen takana. Ubiquitous identification –teknologia mahdollistaa u-koodilla merkittyjen esineiden tunnistuksen kaikkialla maailmassa. Sovellusalueita voivat olla mitkä tahansa kohteet, joihin voidaan liittää tunniste ja tietoa.

Ubiquitous Identification Center on tehnyt ensimmäisenä yhteistyösopimuksen 18. kesäkuuta käynnistetyn European Internet of Things (EIoT) – allianssin kanssa. EU-komissio ja Tekes tukevat EU:n ja Japanin yhteistyötä. VTT on allianssin perustajajäsen.

EIoT:n tarkoituksena on edistää universaalia tietojenkäsittelyä ja IoT – tutkimusta koskevaa yhteistyötä ja vuoropuhelua. Allianssi on itsenäinen, voittoa tavoittelematon sidosryhmien yhdistys. Yksi sen päätavoitteista on tutkia IoT:iin liittyviä teknologioita käytännön sovellutusten kehittämiseksi. VTT etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita universaaliin tunnistukseen, koodausteknologioihin ja IoT -tutkimuksen kaupalliseen hyödyntämiseen.

www.vtt.fi

ML