Hyviä uutisia tiistailta 1. maaliskuuta 2011:

Ympäristöministeriö tukee Pietarin vedenpuhdistusta

Suomi on tukenut jätevedenpuhdistusta Pietarissa 1990-luvulta asti. Suomi on tukenut jätevedenpuhdistusta Pietarissa 1990-luvulta asti.

Helsinkiläiselle Watem Oy:lle on myönnetty lähes 600 000 euron avustus Pietarin keskuspuhdistamon biologisen prosessin perusparannukseen. Pietarin vesilaitokselle toimitetaan noin 2 miljoonan euron arvosta laitteistoa, jonka avulla on tarkoitus tehostaa biologista käsittelyprosessia ja ravinteidenpoistoa sekä parantaa puhdistuslaitoksen energiatehokkuutta.

Laitetoimituksiin osallistuu Watemin lisäksi kahdeksan suomalaista alihankkijaa. Avustus kohdistetaan pääosin jätevesitunneliin rakennettavan pumppaamon Suomesta tuleviin laitetoimituksiin, jotka kilpailutetaan kevään 2011 aikana. Laitteiston muista kustannuksista vastaa Pietarin vesilaitos.

Yhteistyön avulla Suomenlahden tilaa voidaan parantaa huomattavasti. Suomalaisilla yrityksillä on vahvaa vesialan osaamista, jolle on Pietarissa tarvetta. Lähialueyhteistyön kautta edistetään myös suomalaisen osaamisen tunnettuutta, ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo.

Ympäristöministeriö on tukenut biologis-kemiallisen fosforinpoiston käyttöönottoa Pietarin vedenpuhdistamoilla 1990-luvulta asti. Jätevesihankkeita on yhteistyön aikana tuettu yhteensä 30 miljoonalla eurolla. Pietarin kaupunki on itse investoinut jätevesien käsittelyyn noin miljardi euroa. Suomenlahden jätevesien fosforikuormitus Pietarista on yhteistyöaikana vähentynyt alle puoleen.

Nyt myönnetty avustus on osa Neva-joen suorien päästöjen sulkemisohjelmaa, joka on pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden kärkihanke. Tavoite on, että Pietari käsittelee vuoteen 2013 mennessä 98 prosenttia jätevesistään Itämeren suojelukomission HELCOMin suositusten mukaisesti. Viime vuonna saavutettiin 93 prosentin käsittelyaste, kun Nevan kokoojaviemäritunnelin toinen vaihe valmistui.

www.ymparisto.fi

ML